ค้นหาข่าว :
 
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการpbl
วิชาการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวActive learning โดยวิธีการสอนแบบpbl ...
[เพิ่มเติม]  


  ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียง
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จังหวัดชัยภูมิ  ...
[เพิ่มเติม]  


  อบรมเข้ม
อบรมก่อนแต่งตั้ง อบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ...
[เพิ่มเติม]  


  เข้าร่วมแข่งขันคนเก่ง อปท.
14 - 16 ธันวาคม 2558 แข่งขันคนเก่งท้องถิ่นวิชาสังคมฯ ระดับประเทศปีการศึกษา 2558 ...
[เพิ่มเติม]  


  ตอบปัญหาอาเซียน
แข่งขันตอบปัญหา ...
[เพิ่มเติม]  


  กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาอาเซียนชั้นม.ปลาย ร่วมกับอาจารย์ ดร.บุหงา ภักดี  ...
[เพิ่มเติม]  


  ความภาคภูมิใจอีกครั้ง
ความภาคภูมิใจในการศึกษาอีกรอบของชีวิต มหาบัณฑิต ...
[เพิ่มเติม]  หน้าที่ : 1 | 2 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 
© Copyright สังคมศึกษา ออนไลน์   สอนโดย : ครูสุจันทร์ญา อุปแก้ว 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  อ.พล  จ.ขอนแก่น  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น | อีเมล์ : suchanya.5005@gmail.com