ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียง
                โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
วันที่โพสต์ : 8 พฤศจิกายน 2560  
 

   รูปภาพ : ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียง
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright สังคมศึกษา ออนไลน์   สอนโดย : ครูสุจันทร์ญา อุปแก้ว 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  อ.พล  จ.ขอนแก่น  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น | อีเมล์ : suchanya.5005@gmail.com