กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการpbl
                วิชาการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวActive learning โดยวิธีการสอนแบบpbl
วันที่โพสต์ : 23 มิถุนายน 2561  
 

   รูปภาพ : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการpbl
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright สังคมศึกษา ออนไลน์   สอนโดย : ครูสุจันทร์ญา อุปแก้ว 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  อ.พล  จ.ขอนแก่น  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น | อีเมล์ : suchanya.5005@gmail.com