ส่งงานออนไลน์ (สำหรับนักเรียน)

ส่งงาน [คลิ๊กที่นี่]
ชื่องาน :  
ลำดับ ชื่องาน รายละเอียดงาน ดาวน์โหลด
1  แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 2  ด.ช.นฤบดี ดอกชา ม.2/2 เลขที่8 ดาวน์โหลด
2  แบบทดสอบที่2  เด็กหญิงธนภรณ์ พลนงค์ เลขที่ 24 ดาวน์โหลด
3  แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2  ด.ช.ภูริทัต วชิรนิมิต ม.2/2 เลขที่12 ดาวน์โหลด
4  แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 2  ด.ช ศิโรดม ศรีเกียรติ เลขที่ 18 ม.2/2 ดาวน์โหลด
5  แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนที่2  เด็กชาย รชต พลกัณฑ์ ชั้น 2/2 เลขที่13 ดาวน์โหลด
6  บททดสอบหลังเรียน  ด.ช.ณัฐชนน ถารัตน์ ม2/2 เลขที่ 5 ดาวน์โหลด
7  แบบทดสอบหลังเรียน  ด.ช.ศิริวัฒน์ ฐานะวัน ม.2/2 เลขที่ 17 ดาวน์โหลด
8  แบบทดสอบหลังเรียนบทที่2  ด.ญ พิชชาภา จันน้อย เลขที31 ม. 2/2 ดาวน์โหลด
9  แบบทดสอบท้ายบทเรียนที่2  ด.ช.เกียรติยศ ฤทธิสิทธิ์ ม.2/2 เลขที่1 ดาวน์โหลด
10  แบบทดสอบหลังเรียน  ด.ช.ปิยะบุตร ดีจะมาลา ดาวน์โหลด
11  แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่2  ด.ญ.สุมิตรา ทุงจันทร์ ชั้นม.2/2 เลขที่22 ดาวน์โหลด
12  แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เด็กหญิงภัคจิรา ประชมภู ม.2/2 เลขที่ 27 ดาวน์โหลด
  หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73
  ไฟล์ทั้งหมด : 871 ไฟล์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright สังคมศึกษา ออนไลน์   สอนโดย : ครูสุจันทร์ญา อุปแก้ว 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  อ.พล  จ.ขอนแก่น  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น | อีเมล์ : suchanya.5005@gmail.com